Krav til egenkontrol af temperaturer

 

Når du arbejder med fødevarer kræver Fødevarestyrelsen, at du kan dokumentere kølekæden af de fødevarer, du bruger. Det betyder blandt andet, at du skal kunne dokumentere temperaturen både ved modtagelse og ved opbevaring.

 

Ifølge Fødevarestyrelsen er opbevaring af fødevarer ved forkerte temperaturer en af de mest almindelige årsager til bakterievækster, hvilket kan resultere i fordærvede fødevarer Link. Det er derfor vigtigt, at du ved en fødevarekontrol kan dokumentere, at du har opbevaret dine fødevarer ved korrekte temperaturer.

 

Kontrolpunkter

Fødevarestyrelsen kræver, at du fastlægger procedurer for, hvordan de kritiske grænser overvåges samt hvor ofte og af hvem. Ligeledes skal man afgøre hvornår man ikke længere har kontrol med temperaturovervågningen. Det er derfor vigtigt, at man kan vurdere, hvornår temperaturen ikke længere er inden for de fastlagte grænser, hvilket kan gøres, hvis man har løbende temperaturovervågning med alarmfunktion. Dette er også en vigtig del af din kvalitetsstyring.

 

Ansvarlig for overvågning

Fødevarestyrelsen kræver, at du udpeger en person, som er ansvarlig for overvågningen, som kan vurdere, hvornår temperaturene har overskredet tærskelværdierne, og have bemyndigelse til og være i stand til at foretage korrigerende handlinger, så fejlen ikke opstår igen.

 

Er det besværligt at overholde krav til temperaturkontrol?

Det korte svar er nej.

 

Det vigtigste er, at du har gjort op med dig selv, hvordan du vil overvåge temperaturen i fx dine køleskabe, og hvilke temperaturer, der er krævet for de fødevarer du opbevarer.

 

Hvis du benytter et system med løbende elektronisk automatisk overvågning af temperaturen i dine køleskab, kan du håndtere temperaturovervågningen nemt og uden besvær.

 

Et eksempel på en elektronisk løsning er Eupry. Ved at opsætte en trådløs sensor i dit udstyr, bliver temperaturen automatisk dokumenteret, og du får automatisk besked hvis temperaturen kommer udenfor de fastsatte grænser.

 

Brug for hjælp?

Eupry optimerer organisationers overvågning og dokumentering af temperaturer ved hjælp af Tingenes Internet (IoT Internet of Things), og er landets førende leverandør af trådløse temperaturloggere til blandt andet danske apoteker. Hvis du har nogen spørgsmål vedrørende sikring af temperaturfølsomme varer, så tag endelig kontakt til os.

Få et tilbud på automatisk overvågning af temperaturer

Med WiFi dataloggere fra Eupry sikrer du nemt egenkontrollen af temperaturer.